Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik rehabilitasyon periferik ve merkezi sinir sisteminin hasarlandığı durumlarda uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon alanının alt birimidir. Yaralanma, tümör, yapısal defekt, dolaşım problemleri sinir sisteminde hasarlanmaya neden olabilir.

Ortopedik Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında özelleşmiş bir alt birimdir. Amaç koruyucu ya da cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait ortopedik hastalıklarda cerrahi tedavi öncesi ve sonrası hastanın fonksiyonelliğini en üst düzeye çıkarmak, normal aktivite seviyesini yeniden kazandırmaktır.

Pediatrik Rehabilitasyon

Fizik Tedavi

Bir diğer adıyla fizyoterapi, yaralanma, hastalık, travma, ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme gösteren fonksiyonel hareketleri geri kazandırma amaçlı yapılan elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersizler ya da çeşitli dalgalarla hastaların tedavisine verilen isimdir.

PREV
NEXT

Ampute Rehabilitasyonu

Amputasyon bir ekstremite parçasının kemiği ile birlikte bir kısmının veya tamamının cerrahi yolla vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Amputasyon hasta dokuların uzaklaştırılması, kalan ekstremitenin dolaşımını sağlamak, ağrıyı dindirmek, fonksiyonel protez kullanımına olanak sağlayacak iyi bir güdük oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

En yaygın amputasyon nedenleri arteriyel ve venöz dolaşımın kaybı, periferik damar hastalıkları, şiddetli travmalar, sepsis, gangrendir. Diğer nedenler ise tekrarlayan osteomiyelit, kas ve iskelet sistemine ait tümörler, doğumsal anomaliler, yanık ve donmalar ile kas paralizisinden kaynaklanan ağrılardır.

Tüm amputasyonların %80-85’i alt ekstremitede yapılmaktadır. Amputasyon yapılırken göz önüne alınan noktalar, ekstremitenin uzunluğunu yeterince korumak, ekstremitenin geri kalan bölümünü hızlı bir şekilde iyileştirerek bireyi tüm olarak rehabilite edip protez kullanmaya başlamasını sağlamaktır.

Amputasyonlu hastaların rehabilitasyonunda temel amaç rahat, fonksiyonel ve estetik bir protez yapılması ve uygulanmasıyla hastanın eski sosyal yaşantısına ve işine dönmesi veya başka bir iş yapacak duruma getirilerek ekonomik bağımsızlığını kazanmasıdır.

Ampute rehabilitasyonu ameliyattan önce başlar. Ameliyattan sonra akut dönemde sağlam kaslar güçlendirilir ve hastaya psikolojik destek verilir. Protez öncesi dönemde güdüğün şekillenmesi ve küçülmesi yönlendirilir, kas kuvveti artırılır. Daha sonraki dönemde hastaya uygun protez verilir ve protez eğitimi yaptırılır.

Services
Specialists

Dr. Kevin Osbourne

Oral Surgeon and Implantologist

Dr. Kemal Larson

Prosthodontist

Dr. Cynthia Johnson

Oral and Maxillofacial Surgeon
Before/After
Yukarı