Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik rehabilitasyon periferik ve merkezi sinir sisteminin hasarlandığı durumlarda uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon alanının alt birimidir. Yaralanma, tümör, yapısal defekt, dolaşım problemleri sinir sisteminde hasarlanmaya neden olabilir.

Ortopedik Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında özelleşmiş bir alt birimdir. Amaç koruyucu ya da cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait ortopedik hastalıklarda cerrahi tedavi öncesi ve sonrası hastanın fonksiyonelliğini en üst düzeye çıkarmak, normal aktivite seviyesini yeniden kazandırmaktır.

Pediatrik Rehabilitasyon

Fizik Tedavi

Bir diğer adıyla fizyoterapi, yaralanma, hastalık, travma, ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme gösteren fonksiyonel hareketleri geri kazandırma amaçlı yapılan elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersizler ya da çeşitli dalgalarla hastaların tedavisine verilen isimdir.

PREV
NEXT

Artroplasti (Protez) Rehabilitasyonu

Protez, herhangi bir eklemde ağrıyı dindirmek, stabilizasyonu ve hareket genişliğini sağlamak amacıyla eklemin yeniden yapılandırılmasıdır.

Protez rehabilitasyonunun ana hedefleri;

 • Ağrının giderilmesi
 • Kas-iskelet fonksiyonun geliştirimesi
 • Fonksiyonel bir eklem hareket açıklığı sağlamak
 • Diz eklemi stabilitesini sağlayan diz çevresi kaslarını güçlendirmek
 • Hastanın bağımsız olmasını sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmek
 • Replasman yapılan ekleme aşırı yüklenme olmaksızın günlük yaşam aktivitelere dönmesi
 • İmmobilizasyon sonrası gelişebilecek derin ven trombozu, pulmoner emboli, inaktivasyon atrofisi gibi komplikasyonları önlemek

Protez Türleri

 • Omuz protezi
 • Dirsek protezi
 • El, bilek, parmak protezi
 • Kalça protezi
 • Diz protezi
Services
Specialists

Dr. Kevin Osbourne

Oral Surgeon and Implantologist

Dr. Kemal Larson

Prosthodontist

Dr. Cynthia Johnson

Oral and Maxillofacial Surgeon
Before/After
Yukarı