Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik rehabilitasyon periferik ve merkezi sinir sisteminin hasarlandığı durumlarda uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon alanının alt birimidir. Yaralanma, tümör, yapısal defekt, dolaşım problemleri sinir sisteminde hasarlanmaya neden olabilir.

Ortopedik Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında özelleşmiş bir alt birimdir. Amaç koruyucu ya da cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait ortopedik hastalıklarda cerrahi tedavi öncesi ve sonrası hastanın fonksiyonelliğini en üst düzeye çıkarmak, normal aktivite seviyesini yeniden kazandırmaktır.

Pediatrik Rehabilitasyon

Fizik Tedavi

Bir diğer adıyla fizyoterapi, yaralanma, hastalık, travma, ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme gösteren fonksiyonel hareketleri geri kazandırma amaçlı yapılan elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersizler ya da çeşitli dalgalarla hastaların tedavisine verilen isimdir.

PREV
NEXT

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik rehabilitasyon periferik ve merkezi sinir sisteminin hasarlandığı durumlarda uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon alanının bir alt birimidir. Yaralanma, tümör, yapısal defekt, dolaşım problemleri sinir sisteminde hasarlanmaya neden olabilir.

Kafa travması, omurilik yaralanmasına bağlı felç, beyin kanaması veya dolaşım problemlerinin neden olduğu inme, serebral palsi, spina bifida, sinir sisteminin tümörleri, enfeksiyonları, yüz felci, poliomyelit sekeli, Multiple Skleroz, Parkinson ve polinöropati gibi çeşitli nörolojik hastalıklarda nörolojik rehabilitasyon yapılmalıdır. Bu sayede hastanın en üst düzey fonksiyonel kapasiteye ulaşması, mümkün olduğunca bağımsızlığını kazanması amaçlanır.

Services
Specialists

Dr. Kevin Osbourne

Oral Surgeon and Implantologist

Dr. Kemal Larson

Prosthodontist

Dr. Cynthia Johnson

Oral and Maxillofacial Surgeon

Beyin hasarı veya omurilik yaralanmasına bağlı vücudumuzun bir bölgesi veya tamamında ortaya çıkan istemli hareket kaybıdır. Rehabilitasyonun hedefi, inmenin etkilerine rağmen günlük aktivitelerinize devam edebileceğiniz güç, yetenek ve güveni yaratmaktır.

Vücudun sağ veya sol yarısında istemli hareketin kaybı olarak tanımlanabilir. İnme nedenleri arasında ilk sırayı beyin damarları ile ilgili hastalıklar alır. Kafa travmaları, beyin tümörleri, mikrobik hastalıklar da inmeye sebep olabilir.

Çoğunlukla doğum sırasında olmak üzere, anne karnında veya doğumdan sonra çeşitli nedenlere bağlı, ancak genelde beynin bir süre oksijensiz kalması sonucu meydana gelen beyin hasarı ile ortaya çıkan bir tablodur.

Omurilikte meydana gelen bir gelişim bozukluğudur. Ayrık veya açık omurga anlamına gelen Spina Bifida’da omuriliğin işlevini tam olarak yerine getirememesi sonucunda çeşitli fonksiyon kayıpları, değişik derecede felçler, yürüme bozuklukları ortaya çıkar.

Travmatik, tümoral, enflamatuvar nedenlerle ilişkili olabildiği gibi çoğu zaman sebebi ortaya konamayan yüzün sağ veya sol yarısında istemli hareket kaybıdır. Yüzde asimetri gelişimine neden olur.

Polio isimli virüsün neden olduğu Poliomyelit yani çocuk felci kaslarda flask paralizi, ateş ve kas ağrıları gibi semptomlar veren bir enfeksiyöz hastalıktır. Enfeksiyonun erken döneminde kaslarda gevşek felç gelişir, bazı kaslar normale dönerken, bir bölümünde ise istemli hareket kaybı devam eder.

Merkezi sinir sisteminde görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonların bozulmasına neden olan beyin ve omurilikte oluşan hasarlı alanlarda plaklarla karakterize kronik bir hastalıktır.

Beyinde insanların akıcı ve koordine hareketler yapmalarını sağlayan dopamin adı verilen maddeyi üreten hücrelerin hasarı sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır.

Periferik sinirlerin aynı nedene ve fizyo patolojik süreçlere bağlı olarak hep birlikte, yaygın şekilde hasarlanması ile meydana gelen bir klinik tablodur.

Brakial Pleksus, omurilikten çıkan sinir köklerinin üç büyük dal halinde seyrederek birbirleri ile bağlantı oluşturduğu, koltuk altı bölgesinde yer alan büyük bir sinir topluluğudur.

Hastalık bir kas proteini olan Distrofin’i programlayan gendeki bozukluğa bağlı olarak bu proteinin normalden kısa yapılması nedeniyle ortaya çıkar. Genetik bir hastalıktır. Ayrıca hastalık anne karnındayken meydana gelen mutasyonlara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Yukarı